Låne penger

Det viktigste med lån av penger er at det ikke er gratis å låne penger. Penger koster penger. Det er to aspekter av pengelån som koster penger. Bankene vil ha betalt for at de låner deg penger. Det vil si at de vil ha en prosent av det beløpet de låner deg. Denne prosenten av beløpet reflekterer risikoen som banken tar ved å låne deg penger. Prosenten er det som banken tjener på å låne deg penger, altså gevinster deres for å låne deg pengene. Det andre aspektet av pengelån er den administrative kostnaden. Det koster banken penger å låne ut penger. Banken trenger å ansette folk og den trenger å følge opp dine og andres utlån med forskjellige datasystemer. På denne måten må banken bruke penger på rutiner. De må kanskje også ha en bygning hvor disse folkene sitter. Alt dette koster penger og alle disse kostnadene må kalkuleres på en måte som skaper fornuftig og langsiktig kostnadsdekning.